Our Board » 2022-23 Board Committees

2022-23 Board Committees

 
Marketing Committee 
 
Members:
Kristin Welch (Committee Chair) 
Betsy Bozdech McNab
Ann Miyashiro
Jessica Steigerwald
Christine Chilcott 
 
 
Finance Committee
 
Members:
William (Bill) Schaff (Committee Chair)
David Forbes
Jean Yang
Miranda Thorman
Sharon Perkins
Christine Chilcott
Governance Committee
 
Members: 
(Committee Chair) 
Kristin Welch 
Christine Chilcott
Student Success Committee
 
Members:
Carole Robie (Committee Chair)
Karen Zimmerman
Amy Price 
Que Chu
Leah Rubin 
Miranda Thorman
Christine Chilcott
 
Facilities Ad Hoc Committee
 
Members: 
Teresa Ruiz (Committee Chair) 
Karen Zimmerman
David Forbes
Keith McCoy
Sharon Perkins
Christine Chilcott